ขยี้นมเต็มไม้เต็มมือรูฟิสเสียบควยแทบไม่เข้าอีกคนอะไรไม่รู้เด็ดได้ใจกระเดาทีเพลินควยเลย